Udrykninger 2016

Dato

Melding

Kommentar

7/1-16

Skorstens brand

Kliplev Hovedgade - skorsten renset (stigevogn fra Tinglev)

8/1-16

Mindre brand

Shelterhytte, Søgård Skov - slukket m. i-fix udstyr

21/1-16

Brand i villa

Ild i elskab. Slukket af beboer

3/2-16

Oversvømmelse

Vilsbæk Børnehave - pumpning af vand

10/2-16

Oliespild

Søgårdvej. Vejbane spulet.

11/2-16

Oliespild

Lundtoftvej, Kliplev. Vejbane spulet.

17/2-16

Skorstenbrand

Gejlåvej - assistance: Stigebil fra Tinglev

7/4-16

Mindre forurening

Petterhusvej - bil i grøften, vejbane spulet

11/4-16

Brand i udhus

Bjerndrup. Brand slukket.

15/4-16

Brand i garage

Søgård, garage og bil udbrændt. Tankvognsass. fra Holbøl

22/4-16

Bilbrand

MTV 8 - østgående. Slukning af brændende bil

22/4-16

Bygningsbrand

Søgård Tennisklub. Minimal skade. Ass. fra Holbøl

18/5-16

Tankvognsaasistance

MTV E45 - nord

30/5-16

Brand i elskab

Vilsbæk. Brand slukket.

20/6-16

FUH

Flensborg Landevej

23/6

Bilbrand i det fri

Ahlefeldtvej, Søgård

21/7

Tankvognsassistance

Storegade, Holbøl

12/8-16

Bilbrand i det fri

MTV 8 - østgående

27/9-16

Brand i landbrugsredskab

Hellevad Bovvej

29/9-16

ABA

Hjernecenter Syd, Kliplev - ingen indsats

30/9-16

Mindre Forurening

MTV 8 - østgående

3/10-16

Gasudslip

Søndervang, Kliplev - ingen indsats

5/10-16

Naturbrand

MTV E 45 - sydgående - ingen indsats

8/10-16

ABA

Kliplev Erhvervspark - ingen indsats

29/10-16

ABA

Kliplev Erhvervspark - ingen indsats

6/11-16

Bilbrand i det fri

MTV 8 - østgående

8/12-16

Brand i lastbil

MTV 8 - østgående